Terveysteknologiaa ja edelläkävijöitä

Lääkäri 2018 -tapahtuman näyttelyalueelta löydät alan uusimmat innovaatiot, edelläkävijät ja uramahdollisuudet. Kokosimme näytteilleasettajien ilmoittamasta tarjonnasta kuusi tärppilistaa tapahtuman antiin.

 

TULEVAISUUDEN
TOIMINTAMALLIT

Sote-uudistus ja uudet tietojärjestelmät
Osasto: Kela, 1d39
Kelan sote-muutosjohtaja Marjukka Turunen on kertomassa, kuinka Kelassa valmistaudutaan sote-uudistukseen, ja kuinka uusien tietojärjestelmien pilotointia lähdetään toteuttamaan. Turunen valottaa, millaisen sähköisen järjestelmän avulla potilas voi tulevaisuudessa valita eri hoidontarjoajien väliltä.

Sähköinen B-lausunto
Osasto: Kela, 1d39
Kelan osastolla on mahdollista tutustua sähköisen B-lausunnon demoon. Miten sähköinen B-lausunto tulee vaikuttamaan lääkärin työhön sekä potilaan hoitoon ohjaamiseen?

Uusi kotona asumista tukeva toimintamalli
Osasto: Eksote, 2c60
Yhden hengen liikkuva päivystysyksikkö hoitaa potilaan kotona monet niistä toimenpiteistä, jotka aiemmin tehtiin päivystyksessä. Toimintamalli tukee kotona asumista. Kyseessä ei ole ”yhden hoitajan ambulanssi” vaan kokonaan uusi toimintamalli, jossa ensihoitaja toimii osana päivystyksen, ensihoidon, tehostetun kotisairaanhoidon ja kotihoidon palveluketjua.

Kipsipoli – immobilisaatiohoidon keskittäminen
Osasto: Eksote, 2c60
Lappeenrannan keskussairaalan lääkintävahtimestarien ja kipsimestarien kehittämä Kipsipoli keskittää kaikki immobilisaatiohoitoa vaativat potilaat ainoastaan tämän hoidon osaajille. Tavoitteena on immobilisaation/ kipsauksen laadun parantaminen sekä kipsauksista johtuvien potilasvahinkoilmoitusten minimointi.

Älykäs oirearviolomake hoitoon hakeutuvien apuna
Osasto: Duodecim, 1b41
Älykkäät oirearviolomakkeet auttavat kansalaisia heidän pohtiessaan, pitäisikö hakeutua lääkärin tai hoitajan vastaanotolle, ja miten kiireellistä hoitoon hakeutumista oireet edellyttävät.

Lääkehoidon vaikuttavuuden arvioiminen kliinisen tutkimuksen keinoin
Osasto: GSK, 1f21
GSK:n lääketieteellisen osaston ständillä yrityksen tieteelliset asiantuntijat keskustelevat uudenlaisista kliinisistä tutkimuksista, joilla voidaan arvioida lääkehoidon vaikuttavuutta arkielämän hoitoympäristössä.

Potilasturvallisuutta parantavat sovellukset
Osasto: Duodecim, 1b41
Tutustu Duodecimin esittelijöiden opastuksella Terveysportin uusiin, mm. lääkehoidon turvallisuutta parantaviin sovelluksiin. Myös Oppiportin uusi laiteajokorttien verkkokoulutuskokonaisuus tähtää henkilökunnan osaamisen varmistamiseen ja potilasturvallisuuden paranemiseen.

Tutustu uuteen liikkuvaan magneettikuvauslaitteistoon
Osasto: Terveystalo, Messuaukio (eteläinen sisäänkäynti)
Messukeskuksen ulkopuolella Messuaukiolla on esittelyssä Terveystalon uusi magneettikuvausvaunu, johon pääsee tutustumaan keskiviikkona ja torstaina. Magneettikuvauslaitteistossa hyödynnetään viimeisintä teknologiaa, ja laajempi kuvausaukko sekä hiljaiset kuvaussekvenssit tekevät tutkimuksen asiakkaalle miellyttäväksi. Asiakaskokemukseen vaikuttavaan tilailmeeseen on kiinnitetty erityistä huomiota.

TERVEYSTEKNOLOGIAN
UUDET TUULET

Virtuaalitodellisuus leikkaussalissa
Osasto HYKS Neurokirurgia, 2F70
HYKS Neurokirurgian klinikka esittelee virtuaalitodellisuusratkaisua, jossa käyttäjä sukeltaa leikkaussaliin toiminnan ytimeen kokemaan tapahtumat. Demo tallennettiin OZO-kameralla yhteistyössä Nokian kanssa keväällä 2017 Helsinki Live Demonstration -kurssin aikana.

Nopeampi hoito sydänpotilaalle – apuna tekoäly
Osasto: RemoteA, 3P67
RemoteA Oy kehittää SmartECG-palvelua, joka nopeuttaa sydän- ja verisuonitautien diagnosointia ja potilaan pääsyä hoitoon. Palvelu hyödyntää tekoälyä: sen ytimessä on RemoteA:n algoritmi, joka on kehitetty yhtiön laajan kardiologisen datapankin pohjalta. Algoritmi tuottaa laadukkaan automaattianalyysin, joka auttaa yleislääkäriä diagnosoimaan sydänoireista kärsiviä potilaita ja nopeuttaa tarvittaessa myös kardiologin diagnostista työtä. SmartECG-palvelu tehostaa terveydenhoidon resurssien käyttöä merkittävästi. Palvelu tulee markkinoille vuonna 2018.

Virtuaalilasit aivoverenkiertopotilaiden hoidossa
Osasto: HUS, 2F70
Osastolla esitellään aivoverenkiertohäiriöyksikön käytössä olevia virtuaalilaseja, ja niitä pääsee myös kokeilemaan. Kokeilussa on muun muassa ohjelma, jolla harjoitetaan aivoverenkierohäiriön saaneita potilaita.

Sairauksien ennaltaehkäisyä verianalyysin avulla
Osasto: Nightingale Health, 2G69
Suomalainen Nightingale Health on ehdolla Euroopan innovatiivisimmaksi bioteknologia-alan pk-yritykseksi. Yhtiön kehittämässä verianalyysiteknologiassa tutkitaan verinäytteitä korkeataajuisella magneetilla, joka tunnistaa pienestäkin verimäärästä yli 200 veren merkkiainetta.

Etädiagnostiikka
Osasto: Mediq Suomi, 1F48
Mediq Smartconnect tuo potilaiden ja terveydenhuollon ammattilaisten käytössä olevien diagnostiikka ja mittalaitteiden tiedot hoitopäätöksen teon tueksi. Smartconnect- kokonaispalveluun kuuluvat diagnostiikka- ja mittalaitteet, tarvikkeet, huolto sekä laitteiden keräämän tiedon välittäminen sairaalan järjestelmiin. Liitettäviä laitteita voivat olla esimerkiksi elektroninen stetoskooppi, otoskooppi, dermatoskooppi, verenpainemittari,  happisaturaatiomittari, hengityskone, potilasvalvontamonitori jne.

Etädiagnostiikka korkean suojatason yhteyksillä
Osasto: Everon 3P70
Everonin syksyllä lanseerattu ratkaisu sisältää sekä tasalaatuiset yhteydet että MD-hyväksytyt digitaaliset diagnostiikkavälineet. Päätelaiteriippumaton ratkaisu mahdollistaa erikoislääkärin etäkäynnin kotona tai palvelutalossa, omaisen osallistumisen vastaanotolle etänä ja lääkärin tai hoitajan toimimisen sijainnista riippumatta.

Kotihoidon helppo sydänseuranta ja rytmihäiriöiden analyysi minuutissa
Osasto: Everon 3P70
Everonin markkinoima uusi Coala EKG- mittari on pieni ja nopea MD-hyväksytty laiteratkaisu joka havaitsee 11 rytmihäiriötyyppiä ja tallentaa käyrät automaattisesti palvelimelle.  Kustannustehokas yksinkertainen työkalu kotihoitajalle tai potilaan itsenäiseen käyttöön – ilman elektrodeja ja kuluvia osia.

 

 

EDELLÄKÄVIJÄT 

Robotti- ja videoavusteista kirurgiaa
Osasto: HYKS, 2F70
Sydän- ja keuhkokeskus on edelläkävijä robottikirurgiassa ja videoavusteisessa kirurgiassa. Sydän- ja keuhkokeskuksessa on ensimmäisenä Suomessa käynnistetty ympärivuorokautinen sydänsairauksien päivystys. Rintaontelosairauksien osalta Sydän- ja keuhkokeskuksessa on valtakunnallisesti ainoa erikoislääkäritasoinen keuhkosairauksien päivystys ja rintaontelonsairauksien päivystysvalmius. Hyksiin on myös keskitetty eräitä harvinaisia ja vaativia rintaontelon ja sydämen synnynnäisiä vikoja ja niiden jälkiseurantaa.

Ensimmäinen OECI-akkreditoitu pohjoismainen syöpäkeskus
Osasto: HYKS, 2F70
HYKS Syöpäkeskus on Suomen suurin syövänhoitokeskus. Vuosittain HYKS Syöpäkeskuksessa käy hoidossa noin 25 000 potilasta, joista noin 9 000 on uusia potilaita. HYKS Syöpäkeskus on ensimmäinen pohjoismainen syöpäkeskus, joka on läpikäynyt OECI:n akkreditoinnin ja saavuttanut korkeimman mahdollisen statuksen Comprehensive Cancer Center.

Ensihoitolääketieteen professuuri käynnistyy
Osasto: HYKS, 2F70
Joulukuussa 2017 valitaan Suomen ensimmäinen ensihoitolääketieteen professori, jonka vastuulla on muun muassa ensihoitolääketieteen kehittäminen yliopistosairaalassa. Tehtävään valittava professori aloittaa työnsä Helsingin yliopistossa keväällä 2018. HYKS Akuutin pisteessä akuuttilääkärit kertovat akutologiasta erikoisalana sekä erikoistumisohjelman sisällöstä. Lisäksi pisteellä pääsee kokeilemaan erilaisia päivystyksessä tehtäviä ultraäänitutkimuksia akuuttilääkärin opastuksella.

Helsingin Biopankki
Osasto: HYKS, 2F70
Biopankkitoiminta on kansallinen ylpeyden aihe. Biopankkitoiminnan avulla tutkija saa käyttöönsä valmiiksi kerättyjä korkeatasoisia näyte-ja tietoaineistoja. Biopankkitutkimuksista saatu tieto palautuu biopankkiin: tutkimustoiminta kasvattaa näytteille korkoa tiedon muodossa. Paikalla mm. Biopankin johtaja Kimmo Pitkänen, tutkimusjohtaja Anne Pitkäranta sekä geneetikko Anu Loukola.

URA LÄÄKÄRINÄ

Ura Suomen suurimman työnantajan palveluksessa?
Osasto: Työterveys Helsinki, 1F49
Keskustele työmahdollisuuksistasi Suomen suurimman työnantajan palveluksessa ja tapaa asiantuntijalääkärit Marianne Alho ja Ritva Teerimäki. Osastolla kerrotaan myös Työterveys Helsingin toiminnasta ja siellä kehitetyistä innovaatioista kuten tules-sairauksien sairauspoissaolosuosituksista.

Kansainväliseen avustustyöhön
Osasto: Suomen Punainen Risti, 2D64
Osastolla on paikalla Punaisen Ristin edustajia kertomassa rekrytoinnista ja koulutuksesta lyhyt- ja pitkäkestoisiin, palkallisiin kansainvälisen avun tehtäviin. Osastolla voit tavata myös kenttätyössä olleita avustustyöntekijöitä.

Tohtorikoulutus ja kumppanuusmahdollisuudet lääketieteellisen tiedekunnan kanssa
Osasto: HUS ja HY Opetus ja tutkimus, 2F70
Helsingin yliopiston alumni- ja sidosryhmätoiminta, tohtorikoulutus sekä kumppanuusmahdollisuudet lääketieteellisen tiedekunnan kanssa. Leikkimielisellä tietokilpailulla voi myös testata, menisikö eettisen lausuntohakemus ja tutkimuslupahakemus läpi.

Yhdellä kädenpuristuksella työpaikka ja kuntoarvio?
Osasto: Mediradix Oy, 1G51
Mediradix on terveydenhuoltoalan henkilöstöpalveluyritys, joka tarjoaa lääkäreille ja hammaslääkäreille monipuolisia uramahdollisuuksia sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Mediradixin osastolla voit kuulla

uusista työmahdollisuuksista sekä testata puristusvoimasi.

Sujuvasti eläkkeelle
Osasto: KEVA, 1B31
Tutustu koko julkisen sektorin eläkelaitokseen Kevaan ja keskustele työssä jatkamisen mahdollisuuksista työkyvyn heikentyessä.

OMIEN TAITOJEN KEHITTÄMINEN

Anestesialääkärin kädentaitoja ja moniammatillista simulaatiokoulutusta
Osasto: HYKS Leikkaussalit, tehohoito ja kivunlievitys, 2F70
Kokeile anestesialääkärin kädentaitoja (intubaatio, tipan laitto, intraosseaali pora). Osastolla esitellään myös HYKS-laajuisen Akateemisen Simulaatiokeskuksen moniammatillista simulaatiokoulutusta tuoreilla videoklipeillä: Meilahden rEVAR-simulaatio, Töölön traumasimulaatio, elvytyssimulaatio jne. Lääkäripäivien osallistujat voivat muotoilla simulaatiokoulutuspaketteja oman yksikkönsä tarpeisiin HYKS-simulaatiokouluttajien kanssa.

Tulkitse röntgenkuvat oikein
Osasto: HUS-Kuvantaminen, 2F70
HUS-Kuvantamisen ständillä lääkäri voi testata osaamistaan röntgenkuvien osalta, ja radiologi on paikalla joka päivä. Torstaina 11.1. on mahdollisuus mittauttaa oma ääreishermoston toimintansa ranteesta neurografiamittauslaitteella.

Tekonivelkirurgia tänään
Osasto: HYKS tukielinkirurgia, 2F70
HYKS Tekonivelkeskuksen pisteellä esitellään yksikön toimintaa ja mm. erilaisia proteeseja. Pisteellä jaetaan myös potilaille suunnattuja lonkan ja polven tekoniveloppaita.

Tutustu käsikirurgian huippuosaamiseen
Osasto: HYKS käsikirurgia, 2F70
Käsikirurgian pisteessä esitellään esimerkiksi käden luiden värttinäluun alaosan leikkaushoitoa, mikrokirurgiaa, käden ja sormen takaisinistutuksia ja puuttuvien sormien rekonstruktiota varvassiirtein sekä vaikeiden yläraajan hermovammojen hoitoa. Pisteellä voi tutustua käden alueen murtumakiinnittimin ja mikrokirurgisiin instrumentteihin ja kokeilla mikrokirurgisia leikkaustekniikoita.

Tietopaketti selkäkirurgiaan lähettäville lääkäreille
Osasto: HYKS selkäkirurgia, 2F70
Selkäkirurgian pisteellä esitellään selkäkirurgiaan kuuluvia potilasryhmiä ja tyyppitoimenpiteitä. Lähettäville lääkäreille tarjotaan myös tietoa siitä, mitä hyvässä selkälähetteessä tulee olla ja miten selkäpotilaan kiireellisyyttä tulee arvioida lähetettä tehtäessä. Selkäkirurgian pisteellä voi tutustua kaula-, rinta- ja lannerangan erilaisiin luudutusratkaisuihin murtumaleikkauksissa ja selän degeneratiivisten sairauksien hoidossa. Esillä on myös kaula-, rinta- ja lannerangan luisen anatomian rakenteita. Selkäkirurgian pisteellä voi myös kokeilla nikaman askartelua muovailusavesta sekä USS-fiksaation tekemistä muovirankaan. 

Diagnosoi ihosyöpä oikein
Osasto: HYKS plastiikkakirurgia, 2F70
Ihosyöpäkirurgian pisteellä jaetaan tietoa ihosyövän diagnostiikasta. Avoterveydenhuollon lääkäreille tarjotaan tietoa hoitopolusta ja näytetään kliinisiä kuvia eri ihosyöpätyypeistä niiden tunnistamista varten. Pisteellä jaetaan oheismateriaalia ja ohjeita ihosyövän näytteenottotekniikasta.

Vaikeiden haavojen hoito
Osasto: HYKS haavakirurgia, 2F70
Krooniset haavat aiheuttavat paitsi runsaasti inhimillistä kärsimystä potilaalle myös suuria yhteiskunnallisia hoitokustannuksia. Haavakirurgian pisteellä valotetaan tätä problematiikkaa, samalla kun esitellään haavapotilaiden hoitoketjuja ja vaikeiden haavojen hoitoa. Kävijät voivat osallistua esimerkiksi haavanpuhdistusvälineiden tunnistamiskisaan, jossa palkintona vapaapääsy valtakunnallisille haavapäiville (1.-2.2.2018). Screenillä pyörivät erilaiset videot haavarevisiosta ja puhdistamisesta sekä alipainesidoksen asettamisesta.

UUDET TUOTTEET JA PALVELUT

Uusi HPV-rokote Gardasil 9
Osasto: MSD Finland, 1B29
Uuden polven yhdeksänvalenttinen HPV-rokote Gardasil 9 on nyt saatavilla. Aiemmat HPV rokotteet on kehitetty suojaamaan rokotteesta riippuen kahta tai neljää HPV-tyyppiä vastaan, uusi Gardasil 9 yhdeksää HPV-tyyppiä vastaan. Rokote on tarkoitettu estämään ihmisen papilloomaviruksen (HPV) aiheuttamia anogenitaalialueen syöpiä ja niiden esiasteita sekä genitaalialueen kondyloomia. Gardasil 9 rokotetta voidaan antaa sekä miehille että naisille 9 vuoden iästä alkaen

Uusi lääkevalmiste lihavuuden hoitoon: Mysimba 8 mg/90 mg (naltreksoni/bupropioni) depottabletit
Osasto: Navamedic, 2E60
Mysimba on ensimmäinen kymmeneen vuoteen markkinoille tullut suun kautta otettava uusi lääkevalmiste lihavuuden hoitoon. Mysimba on yhdistelmävalmiste, joka sisältää kahta hyvin tunnettua lääkeainetta, naltreksonia ja bupropionia. Mysimba voi auttaa motivoituneita potilaita tekemään laihtumiseen tarvittavat elämäntapamuutokset. Mysimban vaikutus kohdistuu kahteen eri osa-alueeseen aivoissa: nälkäkeskukseen ja palkitsemisjärjestelmään. Lääke vähentää näläntunnetta ja auttaa hillitsemään ruokahalua, mikä puolestaan auttaa potilasta saavuttamaan painonlaskun, joka on pysyvä vielä yhden vuoden hoidon jälkeen.

Hiv-kotitestit tulevat Suomeen
Osasto: Hivpoint, 3N51
Tutustu hiv-kotitestin tekemiseen Hivpointin osastolla, jossa asiantuntijalääkäri Jukka Hietalahti on tavattavissa klo 12–14. Sormenpään veripisarasta tehtävä testi on yhtä luotettava kuin suoniverinäyte ja tuloksen saa heti. Kotitestaus madaltaa testauskynnystä ja edesauttaa hiv-tartuntojen varhaisempaa diagnosointia. Testi tulee Suomessa markkinoille vuonna 2018. KotitestI mukaan sadalle ensimmäiselle. Osallistu samalla vuoden surisevimman lahjakortin arvontaan!