KESKIVIIKKO 10.1. 

10.00
Haastattelussa Lääkäriliiton toiminnanjohtaja Kati Myllymäki 

10.30
Digi tulee myös soteen – pitääkö olla huolissaan? 
Tietohallintoneuvos Maritta Korhonen, STM • Juha Mykkänen, THL • tietohallintoneuvos Maria Nikkilä, VM • ylijohtaja Janne Viskari / Väestörekisterikeskus

11.00
Vältä viisaasti -suositukset: eroon vanhentuneista hoitokäytännöistä
Toimituspäällikkö Raija Sipilä, Käypä hoito, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

11.30
Turvallinen seksi on eri valintoja!
Matalan kynnyksen hiv-testaus ja hiviä ennaltaehkäisevä PrEP-lääkitys.
Lääket. lis. Jukka Hietalahti ja testauskoordinaattori Sami Tuunainen, Hiv-säätiö / Hivpoint

12.00
Antibioottiresistenssi totuuden jälkeisessä ajassa
Kirjailija Markus Leikola haastattelee TaYS:n infektioyksikön ylilääkäriä Reetta Huttusta.

12.30
Katkeamaton hoitokontakti – etähoito sitouttaa
VTJ Hanna Ekman, Emtele Oy, psykoterapeutti, sosiaalityöntekijä Tytti Artkoski, ja sosiaaliohjaaja Minna Kuittinen, Nokian kaupunki

13.00
Kenelle lihavuusleikkaus – ketä lähetän lihavuuden kirurgisen hoidon arvioon?
Dos. ylilääkäri Paulina Salminen, TYKS, Lihavuus- ja metabolisen kirurgian yhdistys, LIME

13.30
B-lausunto sähköistyy! 
Lauri Keso, vastaava asiantuntijalääkäri ja Pia Alava, suunnittelija, Kela

14.00
Infektioiden torjuntaa kunnissa ja laitoksissa – uudistuneen tartuntatautilain velvoitteet
Tuleeko henkilökunnan rokottaminen pakolliseksi? Näkemyksiä rokottamisesta puolesta ja vastaan.
Puhujat: oyl Veli-Jukka Anttila HUSista ja LT, ylilääkäri Hanna Nohynek THL:stä sekä lakimies Esa Airola Aluevalvontavirastosta.
Puheenjohtaja: Mari Kanerva

15.00
Terveyskylä.
Potilaan hoito virtuaalisessa sairaalaympäristössä

15.30
Rokotetutkimus suomalaismatkailijoilla Beninissä – missä mennään? 
Anu Kantele, infektiosairauksien professori